06.05.2010. Rzeszów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. N/Z Prezydent Tadeusz Pomianek Fot. Bartosz Frydrych/ ABF

Prof. nadzw. dr hab. inż. TADEUSZ POMIANEK

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent kursów „Training of Trainers for Small and Medium Enterprises” organizowanego przez Management for Development Foundation oraz “Human Resource Management” organizowanego przez Polish Business Advisory Service, a także Francuskiego Instytutu Zarządzania w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania firmą.

Pomysłodawcą i głównym twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której pełnił przez szereg lat funkcję Rektora, zaś od września 2016 r. pełni funkcję Prezydenta. Współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Współzałożyciel prestiżowego wydawnictwa Copernicus Center Press, które powołano z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera, laureata nagrody Templetona.

W latach 1994 – 1996 współinicjator i trener pierwszego w Polsce szkolenia satelitarnego z zakresu zarządzania firmą dla firm i agencji rozwoju regionalnego. Był członkiem rad nadzorczych kilku firm. Sprawuje funkcję Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan oraz Prezesa Europejskiego Centrum Certyfikacji w Krakowie – Założyciela Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego opartego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów.

Wybrane publikacje:

  1. Pomianek T., Dywersyfikacja źródeł przychodów a nie pogoń za studentem, [w:] Idea Uniwersytetu Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 253 – 266.
  2. Pomianek T., Miejmy wreszcie odwagę, [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnickiego, Warszawa 2013, s. 227 – 232.
  3. Pomianek T., Uczelnia a rynek pracy – w poszukiwaniu utraconej synergii [w:] Uniwersytet – społeczeństwo – gospodarka, red. Chłopecki J., Wydawnictwo WSiiZ, 2006, s. 75
  4. Pomianek T., Chłopecki J. , Paszczyński S., W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, Rzeszów 2004
  5. Pomianek T., Chłopecki J., Hall A., Misiąg W., Rybiński K. I., Szczepański M. S., Śpiewak P., Czas na sanację, Rzeszów 2003, s. 118, s. 143

 Europejskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
jest założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

„Zapewniamy krakowskiej uczelni nowoczesną infrastrukturę i nowoczesne metody zarządzania. Ponieważ mamy też duże osiągnięcia w zakresie przyznawania międzynarodowych certyfikatów, szczególnie w obszarze języków obcych i informatyki, chcemy, aby studenci WSE także mieli możliwość ich zdobycia. Przełoży się to na ich konkretne umiejętności i mocną pozycję na rynku pracy”

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek,
Prezes Zarządu ECC Sp. z o.o.