Czym jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych?
Czemu służy ECDL?
Czy ECDL jest uznawany w innych krajach?
Czy egzaminy organizują nauczyciele informatyki?
Czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania trzeba od nowa zdawać już zaliczone moduły?
Czy egzaminy uczą pracy tylko na oprogramowaniu Microsoft?
Jak można uzyskać ECDL?
Czy są to egzaminy dla zaawansowanych?
Jakie korzyści daje posiadanie ECDL?
Jak wygląda proces uzyskania certyfikatu?
Kto ustala terminy egzaminów?
Jak można uzyskać certyfikat językowy TELC?
Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?
Co testują egzaminy TELC?
Gdzie można uczęszczać na kurs przygotowujący do egzaminów językowych?
Czy certyfikat TELC przyda się w pracy?
Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu TELC?
Czy można zamówić testy z lat ubiegłych?
Z jakich części składa się egzamin TELC?
Kto układa testy egzaminacyjne?
Kto ocenia egzamin TELC?
Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?
Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?
Czy można ponownie przystąpić do egzaminów TELC i ile to kosztuje?
Kto uznaje certyfikaty TELC?
Kiedy i gdzie można zdać egzamin TELC?

Czym jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych?
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving License) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Czemu służy ECDL?
ECDL jest jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności pracownika w dziedzinie obsługi komputera. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Komputerowego Prawa Jazdy, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Czy ECDL jest uznawany w innych krajach?
Jak mówi sama nazwa EuropejskiCertyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, nie tylko na naszym kontynencie ale na całym świecie.

Czy egzaminy organizują nauczyciele informatyki?
Nie, wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów ECDL. Nasze Centrum posiada własnych siedmiu egzaminatorów z uprawnieniami ECDL.

Czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania trzeba od nowa zdawać już zaliczone moduły?
Egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

Czy egzaminy uczą pracy tylko na oprogramowaniu Microsoft?
Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły – o ile jest to możliwe – mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Jak można uzyskać ECDL?
Trzeba zdać w dowolnej kolejności i w dowolnym miejscu 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych, przy czym odstęp czasowy pomiędzy pierwszym i ostatnim egzaminem nie może być dłuższy, niż 3 lata.

Czy są to egzaminy dla zaawansowanych?
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Jakie korzyści daje posiadanie ECDL?
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób szukających po raz pierwszy pracy, a także poszukujących pracy w innych krajach europejskich.

Jak wygląda proces uzyskania certyfikatu?
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych, która jest wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich modułów.

Kto ustala terminy egzaminów?
Nie ma sztywnych terminów, każdy decyduje sam, kiedy i gdzie będzie zdawał egzaminy. Należy jedynie pamiętać o warunku zdania wszystkich 7 modułów w ciągu 3 lat. Nasze Centrum ogłaszać będzie na bieżąco terminy egzaminacyjne, podczas których można zdawać dowolny moduł ECDL. Można również umawiać terminy indywidualne i grupowe.

Jak można uzyskać certyfikat językowy TELC?
Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów WBT (Weiterbildungs-Testsyteme GmbH), Centra i Ośrodki Egzaminacyjne TELC na terenie Polski i 14 krajów Europejskich: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec Norwegii, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?
Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 – podstawowy do B2 – zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Co testują egzaminy TELC?
Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.
– umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
– umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
– umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
– podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
– umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Gdzie można uczęszczać na kurs przygotowujący do egzaminów językowych?
W chwili obecnej kursy organizowane są w Polskich Centrach i Ośrodkach Egzaminacyjnych na terenie całego kraju oraz przez Partnerów WBT, w tym także przez nasze Centrum.

Czy certyfikat TELC przyda się w pracy?
Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze.
Przygotowanie do certyfikatu TELC pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Zdobywamy wiedzę o tym, w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.

Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu TELC?
Centra i Ośrodki Egzaminacyjne wybierają podręczniki indywidualnie dostosowane do danego kursu. W większości są to materiały i publikacje dostępne we wszystkich księgarniach na polskim rynku. Nie ma podręczników przygotowujących tylko do egzaminów TELC. Można korzystać z przykładowych testów z kasetami i podręczników dla nauczycieli. W materiały można się zaopatrzyć w Internecie : http://www.language-certificates.com/TELC_Examinations/Publications/index.htm

Czy można zamówić testy z lat ubiegłych?
Centralne Biuro Egzaminacyjne WBT nie udostępnia testów z lat ubiegłych. Można korzystać z przykładowych testów.

Z jakich części składa się egzamin TELC?
Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Kto układa testy egzaminacyjne?
Treść egzaminów i zadania układane są przez specjalistów z danego języka z różnych krajów europejskich. Każdy test jest weryfikowany kilkakrotnie oraz przechodzi tzw. próbne wdrażanie: wybrani specjaliści językowi oceniają poszczególne zadania testu. Te punkty, które zdobędą ich pełną aprobatę tworzą prawdziwy test egzaminacyjny.

Kto ocenia egzamin TELC?
Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?
Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Trwa to około 6 tygodni.

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?
Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

Czy można ponownie przystąpić do egzaminów TELC i ile to kosztuje?
Egzaminy TELC można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny lub w przypadku nie zdania egzaminu. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin, czy tylko część ustną, czy pisemną.

Kto uznaje certyfikaty TELC?
Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC poziom B1 i B2 są także oficjalnie uznawane przez polską administrację państwową (Dziennik Ustaw nr 96 z 29 maja 2003), instytucje publiczne i gospodarcze m.in. Chamber of Commerce (Izby Handlowe).

Kiedy i gdzie można zdać egzamin TELC?
Terminy egzaminów ustalają Centra i Ośrodki Egzaminacyjne indywidualnie. Chcąc przystąpić do egzaminu należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez siebie Centrum czy Ośrodkiem Egzaminacyjnym. My zapraszamy do naszego Centrum.