W miniony poniedziałek w auli WSE odbyła się konferencja „Polska. Niemcy. Chiny. Dwa odrębne modele relacji międzynarodowych”.

Zgromadzonych uczestników przywitała kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WSE – Judyta Mutwil-Grodecka, a następnie krótkie wprowadzenie do tematu wygłosił Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej – dr Błażej Sajduk. Głos zabrał także przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce  – Falk Altenberger oraz dr Werner Köhler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Pierwsza dyskusja panelowa pod hasłem „Chiny jako polityczny partner Niemiec i Polski – razem czy osobno wobec rosnącej gospodarczej obecności Chin w Europie i ich roli w świecie” rozpoczęła się od przedstawienia poszczególnych prelegentów przez moderatora – prof. Arkadiusza Stempina, wykładowcy WSE i Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. W dyskusji udział wzięli: dr Gudrun Wacker (Asia Division, German Institute for International and Security Affairs), prof. dr hab. Adam Gwiazda (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (SGH, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej), dr Joanna Wardęga (Dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza w Krakowie”) oraz Michał Futyra (Instytut Badań nad Cywilizacjami WSE). Paneliści dyskutowali m.in. o kompetencjach i doświadczeniach w relacjach Polski z Chinami oraz Niemiec z Chinami, o rozwoju studiów sinologicznych w Polsce, a także o hamulcach w rozwoju relacji na linii Unia Europejska – Chiny. Po dyskusji pytania prelegentom mogli zadać także pozostali uczestnicy konferencji.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa dotycząca kwestii ekonomicznych, której temat brzmiał „Obecne relacje ekonomiczne niemiecko-chińskie i polsko-chińskie – dwa spetryfikowane na przyszłość modele?”. Dyskusję moderował dr Tomasz Kalinowski, b. kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie. Wśród panelistów znaleźli się: dr Yun Schüler-Zhou (Research Fellow, GIGA Institute of Asian Studies, Hamburg), Jaga Szymanowska (właścicielka firmy Luna Libra), Jacek Kisiała (współwłaściciel firmy Extend Vision) oraz Yingnan Sun (Instytut Konfucjusza w Opolu). Rozmowa toczyła się wokół biznesowych aspektów w relacjach Polski i Chin oraz Niemiec i Chin, znajomości miejscowej kultury biznesowej oraz praktycznych kwestii dotyczących importu z Chin.

Konferencję zakończyło podsumowanie przygotowane przez Pana Radosława Pyffla, prezesa Centrum Studiów Polska – Azja, który wskazał także wyzwania i konkluzje płynące z całego spotkania (m.in. Jedwabny Szlak, reindustrializacja, postawienie na globalizację i naukę chińskiej kultury).

Wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.