Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szefa rzeszowskiej uczelni

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to najbardziej prestiżowe wyróżnienia polskiego resortu nauki, przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe czy organizacyjne. W tym roku takie wyróżnienie otrzymał wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek.

„W uzasadnieniu, przyznania nagrody podkreślono zasługi Pana Profesora w zakresie organizacji, nie tylko Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ale także wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.” – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Prof. Tadeusz Pomianek jest pomysłodawcą i głównym twórcą powstałej w 1996 roku, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także współtwórcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Ponadto inspiratorem wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów, sieci Centrów Wspierania Biznesu, Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Prezydent WSIiZ przez wiele lat był również pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, w której pełnił m.in. funkcje: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w latach 1990-1993.

Warto podkreślić, że prof. Pomianek od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Jest także, autorem ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także inicjatorem przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych m.in. systemu zarządzania szkołami wyższymi Uczelnia.XP oraz systemu antyplagiatowego dla szkół wyższych.

Profesor Pomianek ma również bogaty dorobek naukowy, m.in. jest autorem  blisko 100 artykułów, 30 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Prezydent WSIiZ wcześniej został też odznaczony m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji.