Certyfikaty TELC
Certyfikaty TELC (The European Language Certificate) uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do B2 wg skali Rady Europy i obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Europejskie Centrum Certyfikacji oferuje udział w szkoleniach i egzaminach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.
Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). WBT posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.
Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tą samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.
Egzaminy TELC opracowane zostały w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy: Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching (CEF).

Certyfikaty LCCI IQ
Egzaminy LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications) są opracowywane i administrowane przez LCCI, która posiada 105-letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów na najwyższym poziomie światowym. LCCI IQ jest wiodącą międzynarodową instytucją, która ma ponad 8 500 ośrodków w 125 krajach na całym świecie i jest jedną z największych brytyjskich instytucji nadających kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).
Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomości języka są dostosowane do brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania języka, British National Standards for Languages i posiadają oficjalny statut w Wielkiej Brytanii.
Dzięki współpracy z międzynarodową Izbą Handlową i wykorzystaniu ekspertyz profesjonalistów ze świata biznesu, LCCI IQ oferuje ponad 60 najbardziej poszukiwanych kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.
Oferowane przez Europejskie Centrum Certyfikacji egzaminy na 5 poziomach zaawansowania obejmują między innymi takie dziedziny jak: marketing, zarządzanie, finanse, informatykę, turystykę, obsługę sekretariatu.
Egzaminy LCC IQ opracowane zostały w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy: Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching (CEF).

Certyfikat informatyczny jest to oficjalne świadectwo wydawane przez firmę informatyczną stanowiące dowód posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych do posługiwania się konkretnym produktem tej firmy. Certyfikaty proponowane w Europejskim Centrum Certyfikacji uznawane są w Unii Europejskiej. Dają pracodawcom gwarancję umiejętności i wiedzy kandydata legitymującego się certyfikatami uzyskanymi w Europejskim Centrum Certyfikacji.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
ECDL (European Cvomputer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza zdanie teoretycznego egzaminu sprawdzającego wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających jego umiejętność obsługi komputera.
Certyfikat ten zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla osób szukających po raz pierwszy pracy lub podejmujących pracę w innych krajach europejskich. ECDL jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnianych pracowników, niezależnym od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza ECDL, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie ze sobą technologia informatyczna.

Cisco CCNA
Certyfikat CCNA (Cisco Certified Networking Associate) to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe w zakresie administracji sieciami informatycznymi. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Program realizowany jest w ciągu czterech semestrów i obejmuje w sumie 280 godzin lekcyjnych. Na szkolenie składają się zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane zdalnie na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Cisco CCNP
CCNP (Cisco Certified Networking Professional) to uznawany na całym świecie certyfikat, potwierdzający gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemami i sieciami najnowszej generacji. Zdobyta wiedza, poparta certyfikatem, jest solidną podstawą przyszłej kariery oraz stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.
Szkolenie CCNP jest nie tylko rozwinięciem tematyki poznanej na szkoleniach CCNA, stanowi także zupełnie nowe spojrzenie na środowisko sieci komputerowych. Pozwala na gruntowną analizę praktyczną i teoretyczną rozwiązań znajdujących zastosowanie w rozbudowanych sieciach informatycznych oraz na sposób wdrażania i zarządzania tymi rozwiązaniami.
Program szkolenia został ułożony w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ilość wiedzy praktycznej niezbędnej osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką sieci komputerowych. Innowacyjny program nauczania koncentruje się na zajęciach praktycznych oraz rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów, jakie pojawiają się podczas zarządzania sieciami komputerowymi obejmującymi swoim zasięgiem znaczny obszar geograficzny.
Program realizowany jest w ciągu czterech semestrów i obejmuje 400 godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Microsoft MCP
Certifikaty MCP (Microsoft Certified Professional) cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie i są swoistym dokumentem dojrzałości dla administratora, projektanta czy programisty komputerowego. Stanowią także przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej i interesującej pracy. Osoba, która legitymuje się posiadaniem takiego certyfikatu jest specjalistą w zakresie konkretnego produktu, którego znajomość potwierdziła zdaniem egzaminu (np. Implementing and Supporting MS Windows 2000). Tytuł MCP posiada ok. 400 000. specjalistów na całym świecie (w Polsce ponad 1200). Dla pracodawcy certyfikaty MCP są dowodem kompetencji danego specjalisty. Zatrudniając certyfikowanego informatyka pracodawca może mieć pewność bezpieczeństwa danych, jej aplikacji i systemu informatycznego firmy.

SUN Microsystems
Sun Microsystems należy do jednych z największych na świecie dostawców wysokiej jakości sprzętu, oprogramowania, usług i technologii sieciowych, w tym produktów dla Internetu. Jest obecnie także wiodącym dostawcą na rynku serwerów UNIXowych. W Polsce Sun Microsystems funkcjonuje od 1993 r. Produkty firmy wykorzystywane są w wielu sektorach gospodarki m.in. w telekomunikacji, branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, usługach finansowych, administracji publicznej oraz przemyśle. Sun Microsystems jest obecny także na polskich uczelniach. W Europejskim Centrum Certyfikacji istnieje możliwość uczestniczenia w autoryzowanych szkoleniach SUN Microsystems z systemu operacyjnego Solaris i technologii Java.

Europejskie Centrum Certyfikacji przyjmuje zgłoszenia szkoleń i kursów przygotowywanych według szczegółowego zapotrzebowania klienta. Zamówienia na specjalistyczne szkolenia językowe i informatyczne przyjmowane są telefonicznie lub mailowo pod adresem wskazanym w zakładce Kontakt
We wstępnym zamówieniu prosimy o wskazanie zakresu szkolenia, czasu jego trwania, proponowanego lub preferowanego miejsca oraz liczby uczestników.
Przykładowe ceny egzaminów językowych TELC (cena dla jednej osoby, zależna od liczebności grupy osób egzaminowanych)

Liczebność grupy
Rodzaj egzaminu 1-5 6-10 11-20 ponad 21
A2 – EEL/SD2 290 PLN 270 PLN 260 PLN 250 PLN
B1-ZD, CFra, CRus 390 PLN 370 PLN 360 PLN 350 PLN
B1-CEng 390 PLN 350 PLN 350 PLN 350 PLN
B1-CEng vocationally oriented 390 PLN 370 PLN 360 PLN 350 PLN
B2-ZD+, CEng Ad 450 PLN 430 PLN 410 PLN 410 PLN
B2-ZDfB, CEBP 450 PLN
430 PLN
410 PLN 410 PLN

Przykładowe ceny egzaminów na certyfikaty językowe LCCI IQ

Rodzaj egzaminu Cena dla kandydata w zł
English for Business – preliminary level 260
English for Business – level one 260
English for Business – level two 320
English for Business – level three 400
English for Business – level four 440
Practical Computing One 240
Practical Computing Two 250
SEFIC Two 680
SEFIC Three 690
SEFIC Four 780

Przykładowe ceny szkoleń informatycznych

Nazwa Cena dla kandydata
CCNA I-IV 4 x 550 PLN
CCNP I-IV 4 x 1400 PLN
Wireless LANs 700 PLN
Network Security 750 PLN
Fundamentals of Java 500 PLN
Fundamentals of Unix 500 PLN
IT Essentials I 500 PLN
IT Essentials II 500 PLN

Ceny szkoleń i egzaminów na ECDL

20 złotych za godzinę szkolenia w laboratorium
750 zł za szkolenie przygotowujące do zdania 7 modułów egzaminu
25 złotych – opłata egzaminacyjna za jeden moduł egzaminu

Specjaliści ECC przygotowują ofertę kształcenia na odległość, jako elementu wspierającego zajęcia laboratoryjne, tradycyjne zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria.

Eksperci ECC biorą udział w projektach standaryzacji jakości szkolenia na odległość (distance learning) – Projekt EASY.

szkolenia1

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Adres: ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (017) 866 13 13; fax (017) 866 12 22
e-mail: biuro@epracownik.info Internet: www.darmoweszkolenia.pl


Europejskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Westerplatte 11
31-033 Kraków
tel. (12) 683-24-25; fax (12) 683-24-26
e-mail: ecc.krakow@ecc.info.pl; Internet: www.ecc.info.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniach informatycznych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (dofinansowanie od 80% do 100%) w ramach projektu E – Pracownik.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in.:
Pakiet MS Office (Word, Excel, Access)
Pakiet OpenOffice
ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)
Szkolenia z sieci komputerowych (poziomy CCNA i CCNP)
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Programowanie w języku JAVA
Administrowanie systemami operacyjnymi: Windows, Unix oraz Linux
oraz inne.

Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy, w największych miastach województwa małopolskiego (w tym miedzy innymi w Krakowie, Tarnowie).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych (książki). Szczegóły oferty na stronie www.darmoweszkolenia.pl oraz pod numerem telefonu 012 683-24-25.

szkolenia2